از اوج تا فرود(نگاهی به جامعه اسلامی در عصر اموی
101 بازدید
ناشر: نویسنده
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب به بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی عصر اموی می پردازد. این کتاب ترجمه ای است از کتاب اسیمة العظم