سلفی گری و وهابیت: تبار شناسی ج1
148 بازدید
ناشر: دفتر تبلیغات ‏اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
این کتاب به صورت ریشه ای به بررسی ماهیت سلفی گری به عنوان یک مفهوم عام و وهابیت به صورت یکی از مصادیق بارز وهابیت می پردازد. این مجموعه در دو جلد تهیه شده است: 1. تبارشناسی که به تاریخ و ریشه یابی اندیشه سلفی گری و وهابیت می پردازد 2. کلام تطبیقی و شبهه شناسی