انسان غربی و عرفان
99 بازدید
محل نشر: ارایه شده در سالن اجتماعات فیضیه مجری دفتر تبلیغات اسلامی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان غربی پس از قرون وسطی و با آغاز رنسانس، در مفهوم عشق، سعادت، آرامش تغییری بنیادین ایجاد کرد و معنای آسمانی آنها را کنار گذاشت و معنای زمینی آن را برگزید اما در قرن بیستم، به بن بست رسید و علیرغم پیشرفت بسیار مادی،گرفتار سردرگمی، آینده هراسی، پریشانی و... گردید. اما از آنجا که سالها با سکولاریزم خو گرفته بود، به سوی عرفانهای سکولار کشیده شد...