جریان شناسی سلفی گری و وهابیت
97 بازدید
محل نشر: ارایه شده در فیضیه، و منتشر شده در ویژه نامه دفتر تبلیغات اسلامی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وهابیت و سلفی گری در داخل خود دارای جریانهای متضادی است از جمله جریان سکولار، افراطی موافق دولت، افراطی مخالف دولت و نوسلفیان