تعامل اهل سنت شبه قاره با شیعیان
105 بازدید
محل نشر: امام پژوهی شماره دو، بنیاد امامت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شیوه تعامل اهل سنت با شیعیان در منطقه شبه قاره به یک صورت نبوده است و در طول تاریخ متفاوت است. در حالی که جریان رادیکالی مانند دیوبندی ها به شدت با شیعه مخالف بوده و شاخه ای از آن سپاه صحابه را تشکیل داده اند، اما گروه دیگری مانند بریلویها ارتباط بسیار نزدیکی با شیعه دارند و...