سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز آموزشهای کاربردی  
مدیر گروه فرق و مذاهب  
 
 
آموزشی  
همکاری 
پژوهشکده حج وزیارت 
رییس پژوهشکده  
 
ادامه دارد 
تحقیقاتی 
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبری  
دبیر همایش حج و جهانی شدن 
 
 
دبیر همایش  
همکاری 
ماهنامه اسوه 
سردبیر 
 
 
تحقیقاتی  
همکاری 
کنگره بین المللی خطر جریان های تکفیری 
رییس ستاد برگزاری و قائم مقام دبیر علمی 
 
ادامه دارد 
پژوهشی 
تدریس 
مؤسسه کلام (امام صادق) آیةالله سبحانی  
مدرس 
 
ادامه دارد 
شناخت واهابیت 
تدریس 
موسسه مذاهب اسلامی  
مدرس 
 
ادامه دارد 
کلام تطبیقی  
تدریس 
مدرسه بنت الهدی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی  
تدریس 
بنیاد امامت 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کلام تطبیقی  
تدریس 
مرکز آموزشی علویون سپاه پاسداران  
مدرس 
 
ادامه دارد 
آشنایی با مسایل جهان اسلام 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
ریشه های انقلاب  
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام، ریشه های انقلاب، 
تدریس 
حوزه علمیه مشهد مقدس 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تربیت مدرس فرق و مذاهب 
تدریس 
بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شناخت وهابیت 
تدریس 
بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کلام تطبیقی  
تدریس 
بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شبهه شناسی  
تدریس 
مرکز تخصصی کلام (موسسه امام صادق ع ) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مبانی اعتقادی 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
مبانی سلفیه